Techniques par couleur de ceinture

 

Tachi Waza Né Waza
CEINTURE BLANCHE

 

O Soto Gari
Tai Otoshi
Ko Uchi Gari
Kubi Nage
O Uchi Gari
Hon Gesa Gatame
Yoko Shiho Gatame
Kusure Kesa Gatame

 

CEINTURE BLANCHE - JAUNE

 

Sasae Tsuri Komi Ashi
Uki Goshi
Hiza Guruma
Ko Soto Gari
Morote Seoi Nage Otoshi
Kusure Yoko Shiho Gatame
Kami Shiho Gatame
Ushiro Gesa Gatame

 

CEINTURE JAUNE

 

O Goshi
Okuri Ashi Barai
Morote Seoi Nage
Ippon Seoi Nage
Ashi Guruma
Tate Shiho Gatame
Kusure Kesa Gatame
Kusure Yoko Shiho Gatame

 

CEINTURE JAUNE - ORANGE

 

Eri Seoi Nage
Koshi Guruma
Tsuri Komi Goshi
De Ashi Barai
Harai Goshi
Makura Gesa Gatame
Kusure Kami Shiho Gatame

 

CEINTURE ORANGE

 

Ko Soto Gake
Sode Tsuri Komi Goshi
Uchi Mata
Hane Goshi
O Soto Otoshi
Kusure Makura Gesa Gatame
Kusure Tate Shiho Gatame
Kata Gatame

 

CEINTURE ORANGE - VERTE

 

Tani Otoshi
Ushiro Goshi
Tomoe Nage
Te Guruma
Uki Waza 

CEINTURE VERTE

 

Soto Maki Komi
Sumi Gaeshi
Kata Guruma
Yoko Guruma
Yoko Tomoe Nage
Yoko Otoshi
Kata Juji Gatame
Gyaku Juji Gatame
Nami Jugi Gatame
Okuri Eri Jime
Sode Guruma
Hadaka Jime
Kata Ha Jime
Ashi Gatame
Kata Gatame

 

CEINTURE BLEUE

 

Kuchiki Daoshi
Harai Tsuri Komi Ashi
Utsuri Goshi
Ude Garami
Juji Gatame
Ude Gatame

 

CEINTURE MARRON

 

Ura Nage
Morote Gari
O Guruma
Hiza Gatame
Waki Gatame
Hara Gatame